Co to jest nazwa domeny? Jak jest skonstruowana?

Internet to sieć tysięcy niezależnych pod sieci, zawierających kilka miliardów niezależnych komputerów czyli "Hostów”. Gdy dwa komputery chcą komunikować się ze sobą, muszą być w stanie zidentyfikować się wzajemnie. Internauci to użytkownicy podłączeni do sieci. Jeśli chcesz połączyć się z komputerem podłączonym do Internetu, musisz znać unikalny adres docelowy, aby połączyć się z nim, i uzyskać dostęp do usług, które udostępnia.


Globalna zunifikowana identyfikacja w Internecie:


każdy komputer "host" jest dostępny w Internecie pod unikalnym adresu numerycznym (na przykład 46.4.253.120). Numeryczne adresy internetowe, zwane również adresami IP (IP = Internet Protocol), to "numery domów" komputerów.


Ponieważ zdano sobie sprawę, że korzystanie z adresów numerycznych jest nieintuicyjne i trudny do zapamiętania, ludzie wolą nazwy, został stworzony system, który pozwolił na zamianę nazw urządzeń podłączonych do internetu z adresów IP i nazw logicznych. W rezultacie powstał tak zwany system nazw domen, globalnie unikalna i logiczna struktura nazw, która przypisuje każdemu komputerowi połączonemu z Internetem hierarchiczną nazwę.


Każda nazwa domeny składa się z kilku poziomów, oddzielonych kropkami.


W adresie maszynowym może być różna liczba subdomen, ale w praktyce zawsze jest ich pięć lub mniej.
Domeny najwyższego poziomu mogą spełniać jedną z dwóch funkcji. Domena najwyższego poziomu  może przynależeć do pewnego terytorium krajowego, przykładowo do Polski, a zatem jest domeną geograficzną. Jest to powszechne w większości krajów. Oprócz domen geograficznych istnieją również ogólne domeny najwyższego poziomu, których zakończenie może dostarczyć informacji o treści zawartej pod nią.


Chociaż nazwa domeny może być przypisana tylko raz w tej samej domenie najwyższego poziomu, możliwe jest również zarejestrowanie wielu nazw domen w jednej domenie najwyższego poziomu, tzw. subdomen. W przeciwieństwie do domen najwyższego poziomu, które są przydzielone centralnie i rejestruje się je, wszystkie subdomeny mogą być dodawane łatwo i bez uprzedniej rejestracji przez właściciela głównej domeny. Więc jeśli nowa subdomena o nazwie np. "strona" ma zostać ustanowiona na poziomie domeny np. "nazwadomen.pl", jest to możliwe bez przeprowadzenia procesu rejestracji.